Bilimi Hastaların Yararına Kullanarak İnsanların Yaşamlarını İyileştirmeyi Hedefliyoruz
Bilimi Hastaların Yararına Kullanarak İnsanların Yaşamlarını İyileştirmeyi Hedefliyoruz

Öncelikle Janssen’i tanıyabilir miyiz?

“135 yıllık köklü geçmişiyle dünyanın en büyük sağlık hizmetleri üreticisi Johnson & Johnson’ın ilaç şirketi olan Janssen 1953 yılında, 80’den fazla ilacı bizzat geliştiren bilim insanı Dr. Paul Janssen tarafından Belçika’da kuruldu1. Bugün 150’den fazla ülkede 42 bin çalışanımız ve 25 Ar-Ge merkezimizle toplum sağlığı için hizmet veriyoruz. 16 ilacımız Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO) temel ilaçlar listesinde. Janssen’de, kurucumuzdan da aldığımız ilhamla, hastalıkların geçmişte kaldığı bir gelecek yaratmak için Ar-Ge ve klinik araştırmalara çok önem veriyoruz. 2020 PharmaBoardRoom araştırmasına göre2, dünyada en çok Ar-Ge yatırımı yapan şirketler arasındayız. Global gelirimizin yüzde 20’den fazlasını Ar-Ge çalışmalarına ayırıyoruz ve global çapta 570 klinik çalışmamız bulunuyor. Yenilikçi bakış açımızın yansıması olarak Fortune dergisinin “Dünyanın En Beğenilen Şirketleri” listesinde3 üst üste dokuz yıldır zirvede yer alıyoruz. 

Çeyrek asra yakın süredir de Türkiye’de Onkoloji & Hematoloji, İmmünoloji, Enfeksiyon Hastalıkları ve Aşı, Merkezi Sinir Sistemi, Kardiyovasküler ve Metabolizma, Pulmoner Arteriyel Hipertansiyon & Nadir Metabolik Hastalıklar tedavi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Bugüne dek ülkemizde toplam 40 molekülü tıbbın hizmetine sunduk ve Türkiye’de de inovasyona verdiğimiz önemin somut bir göstergesi olarak son 10 yılda klinik çalışmalara 50 milyon dolar yatırım yaptık. Planlanan çalışmalar da dahil olmak üzere, yürüttüğümüz 47 klinik çalışmayla ülkemizde en çok klinik çalışma yürüten ilk beş ilaç firması arasındayız. Tüm tedavi alanlarımızda 200’den fazla araştırma merkezinin katıldığı klinik çalışma portföyüne sahibiz. Hastaların sağlıklı yaşam hayallerini gerçekleştirmek için yürüttüğümüz klinik çalışmaları, bilim insanlarıyla, sağlık profesyonelleriyle köklü iş birlikleri kurarak, bütünsel bir bakış yaklaşımıyla sürdürüyoruz.”

Onkoloji & hematoloji alanında nasıl bir vizyonla çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz?

“Kanser, ne yazık ki hala hızla artmakta olan bir hastalık; dünyada ve ülkemizde ölüm nedenleri arasında ikinci sırada yer alıyor.4 Dünya genelinde yaklaşık her altı ölümden birinin, ülkemizde ise her beş ölümden birinin kanser kaynaklı olduğu görülüyor.5  GLOBOCAN verilerine göre, dünyada her yıl 19 milyondan fazla kişi kanser tanısı alıyor.6 

Janssen olarak, her bir bireyin, sevdikleriyle geçireceği her günün ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz ve yaptığımız her işi bu sorumlulukla yapıyoruz. Bilimi hastaların yararına kullanarak insanların yaşamlarını iyileştirmeyi hedefliyoruz.

Onkoloji & hematoloji tedavi alanlarında hastaların tedaviye erişimlerini sağlamak, hasta sonuçlarının iyileştirilmesine katkıda bulunmak ve yaşam kalitelerini artırmak üzere aktif olarak yer alıyoruz. Global olarak geçtiğimiz sekiz yılda tıbbın hizmetine beş yeni onkoloji ilacı sunduk ve bunların dördü kendi sınıflarında ilk moleküller. Geliştirme sürecinin son evresinde olan dört yeni onkoloji ilacımızın yanı sıra, geliştirme sürecinin erken evrelerinde olan 15’ten fazla da immünoonkoloji molekülümüz bulunmaktadır.

Çeyrek asra yakın süredir de Türkiye’de hematoloji tedavi alanında kronik lenfositer lösemi, mantle hücreli lenfoma, multipl miyelom ve miyelodisplastik sendrom hastalıklarının; onkoloji tedavi alanında ise prostat kanseri, yumurtalık kanseri ve yumuşak doku sarkomlarının tedavilerine yönelik çalışıyoruz.”

“HASTA VE HEKİM DERNEKLERİYLE BİRLİKTE AKTİVİTELER YÜRÜTEREK HASTALIKLARIN ERKEN TEŞHİSİNE KATKI SAĞLAMAYI AMAÇLIYORUZ”

Peki, kanser alanındaki yatırımların dönüştürücü etkisiyle ilgili görüşleriniz nelerdir?

“Kanser hastalıklarının tedavisi konusunda iki önemli nokta var ve her ikisi için yapılan yatırımların sonucu da insanların hayatına sevdikleriyle birlikte geçirecekleri daha sağlıklı bir gün eklemek. 

İlk olarak erken tanı alanındaki çalışmalar ve uygulamalar bu hastalıkların tedavisindeki kritik rolünü koruyor. 2019 tarihli İPSOS tarafından hayata geçirilen bin 49 katılımcının dahil olduğu Kanser Algı Araştırması’na katılanların yüzde 75’i hiçbir kanser tarama testini bilmiyor. Bu erken tanı ve hastalık farkındalığı ile ilgili gidilecek yol olduğunu gösteriyor. Biz de Janssen olarak hasta ve hekim dernekleriyle birlikte aktiviteler yürüterek hastalıkların erken teşhisine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Tek bir hastanın bile hayatından geri kalmaması ve doğru zamanda destek bulabilmesi bizim için çok kıymetli. Değer kattığına inandığımız projelerden biri olan, kan kanserlerine yönelik ‘Kaldır Ellerini’ ve multipl miyeloma yönelik ‘AklıMMda’ gibi dijital ve sosyal medya kampanyaları ile hastalıkların erken tanısı, tedavisi ve yönetimi konusunda farkındalığı artırmayı amaçlıyoruz.

“HER ÜÇ İLAÇTAN BİRİ ONKOLOJİ İÇİN GELİŞTİRİLİYOR”

İkinci önemli nokta ise hastaların yenilikçi tedavilere erişiminin artırılması. Bugün ilaç Ar-Ge’si onkolojiye yoğun şekilde odaklanıyor; her üç ilaçtan biri onkoloji için geliştiriliyor. Biz bitmeyen bir enerjiyle, akıllı ilaçlar ve immünoterapilerle kanseri durdurmaya ve tedavi etmeye yönelik çalışıyoruz. Kanser araştırmalarına yapılan yatırımların hastaların yaşam sürelerine katkı sağladığını çok iyi biliyoruz. Yapılan bir araştırma gösteriyor ki, artan Ar-Ge çalışmaları sonucunda, ABD’de 1975-2011 yılları arasında tüm kanser türlerinde beş yıllık sağ kalım oranları yaklaşık yüzde 47 artış gösterdi.7

Önümüzdeki dönemde yenilikçi ürünlerimizi Türkiye’de yaşayan hastalarla buluşturmak için her zamanki gibi tutkuyla çalışacağız. Kanser hastalıklarıyla ilgili toplumsal farkındalığı artırmak ve hastalara yalnız olmadıklarını hissettirmek amacıyla hekim dernekleriyle iş birliği içinde yeni projeler üretmeyi sürdüreceğiz.”

HONEUR (AVRUPA HEMATOLOJİK VERİLER AĞI) VE JANSSEN WITH ME

Kanser hastalarına ve hasta yakınlarına yönelik hayata geçirdiğiniz ya da desteklediğiniz projelerden bahseder misiniz?

Geliştirdiğimiz ve çözümün bir parçası olmak için sunduğumuz sağlık hizmetlerimizin yanısıra, toplumdaki sağlık bilincini geliştirmeye, hastalıklarla ilgili farkındalık yaratmaya yönelik projelerde yer almak bizim için çok önemli. Hastaların ilk teşhisi aldıkları anda hissettikleri kaygıları azaltmak ve kanser algısını değiştirmek istiyoruz. Bu hedefle, yenilikçi ürünlerimizi hastalara en kısa zamanda ulaştırmak için çalışmanın yanı sıra, hastaların ihtiyaçlarına yönelik çözümler üretmek için bütünsel bir bakış açısıyla hareket ediyoruz. Bu noktada da paydaşlarımızla iş birlikleri kurmayı çok önemsiyoruz.

Janssen Türkiye’de pandemiyle karşı karşıya kaldığımız andan itibaren, çalışma arkadaşlarımız ve paydaşlarımızın yanısıra tedavi alanlarımızdaki hastaların da pandemiden daha az etkilenmesi için çözümler üretmek önceliklerimizden biri oldu. Hastaların pandemiyi mümkün olduğunca sorunsuz atlatabilmesi için sağlık profesyonelleri ve dernek iş birlikleri ile online kanallar üzerinden pek çok proje gerçekleştirdik. Hasta ve Hasta Yakını Hakları Derneği’nin (HAYAD) YouTube’da hayata geçirdiği farkındalık projesi “Pandemide Kronik Hastalıklarla Yaşamak” bu projelerden biri. Yine, kanser hastalarının tedavisinin kesintiye uğramaması amacıyla Kanser Savaşçıları Derneği’nin “OnkoVan” projelerine koşulsuz destek verdik.

Global olarak Janssen tarafından oluşturulan HONEUR (Avrupa Hematolojik Veriler Ağı) isimli platform, veri kullanılmasıyla daha inovatif bir döneme girdiğimizin somut bir örneği. HONEUR gibi bir proje 24 binden fazla kan kanseri hastasının (Multipl Miyelom /Kronik Lenfositer Lösemi/ Akut Miyeloid Lösemi) verisini bir araya getiriyor ve verilerin gücü ile tedavilerin hastalar için daha faydalı ve kişiselleştirilmiş olabilmesini sağlıyor.

Janssen’in global bir platformu olan Janssen With Me ise hastaların, hasta yakınlarının ve destekçilerinin hastalıkları daha iyi anlamalarına ve hastalık yolculuğu boyunca kendilerini desteklenmiş hissetmelerine yardımcı olacak bilgiler sunuyor. Online bir platform olan Janssen With Me, insanların sağlık ekipleri, diğer hastalar, hasta yakınları ve hasta temsilcileriyle sohbet etmelerine olanak sağlıyor.”

Referanslar:

[1] https://www.jnj.com/about-jnj

2 https://pharmaboardroom.com/articles/pharma-faces-demet-russ-janssen-turkey/

3 https://fortune.com/worlds-most-admired-companies/2022/search/?ordering=asc

4 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/4-subat-dunya-kanser-gunu-2022.html#:~:text=Kanser%20hem%20d%C3%BCnya%20hem%20%C3%BClkemiz,birinin%20kanser%20nedeniyle%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti%C4%9Fi%20g%C3%B6r%C3%BClmektedir.

5 https://hsgm.saglik.gov.tr/tr/haberler/4-subat-dunya-kanser-gunu-2022.html#:~:text=Kanser%20hem%20d%C3%BCnya%20hem%20%C3%BClkemiz,birinin%20kanser%20nedeniyle%20ger%C3%A7ekle%C5%9Fti%C4%9Fi%20g%C3%B6r%C3%BClmektedir.

6 https://gco.iarc.fr/today/online-analysis-pie?v=2020&mode=population&mode_population=continents&population=900&populations=900&key=total&sex=0&cancer=39&type=0&statistic=5&prevalence=0&population_group=0&ages_group%5B%5D=0&ages_group%5B%5D=17&nb_items=7&group_cancer=1&include_nmsc=1&include_nmsc_other=1&half_pie=0&donut=0

7 https://www.cancer.org/content/dam/cancer-org/research/cancer-facts-and-statistics/annual-cancer-facts-and-figures/2019/cancer-facts-and-figures-2019.pdf

Bu dosya Sağlık Adası Medya tarafından hazırlanmıştır.

www.saglikadasi.com

 

İlandır.