Ewing sarkomu nedir, belirtileri nelerdir?
Ewing sarkomu nedir, belirtileri nelerdir?

Ewing sarkomu, kemik veya yumuşak dokunun nadir görülen kanserli bir tümörüdür. Ewing sarkom küçük yuvarlak hücreli tümörler olarak adlandırılan bir ailenin üyesi olup sıklıkla çocuklarda ve gençlerde görülür. Bu tümörlerde sıklıkla genetik bazı mutasyonlar karşımıza çıkar. Kemik tümörleri arasında genetik mutasyonların en sık tanımlandığı tümörlerdir.

Ewing sarkom hangi kemiklere yerleşir?

Ewing sarkom sıklıkla uzun kemikler olarak adlandırılan uyluk, kaval ve kol kemiklerinin orta kısmına yerleşir. Daha nadir olarak leğen kemikleri, kürek kemiği ve köprücük kemiği üzerinde karşımıza çıkabilir.

Ewing sarkom nasıl bulgular verir?

Ewing sarkom yerleştiği ve köken aldığı kemikte yıkıma neden olarak erken dönemde kol veya bacak ağrıları gibi dirençli kemik ağrıları ile kendini gösterir. İlerleyen dönemlerde kemik dışına çıkan tümör sıklıkla yumuşak doku içinde kitleler oluştur ve sert ağrısız veya ağrılı şişlikler ortaya çıkarır. Bu şişlikler sıklıkla hızlı büyüme eğilimdedir. Yaygın şekilde hasarlanmış kemikte patolojik kırık adı verilen travma olmaksızın kırıklar karşımıza çıkabilir.

Diğer semptomlar iştah kaybı, ateş, kilo kaybı, tükenmişlik, genel rahatsızlık hissi (halsizlik), veya anemi olarak karşımıza çıkar.

Ewing sarkomu nasıl teşhis edilir?

Tipik şikayetler ile başvuran hastada ilk yapılması gereken ilgili bölgenin düz röntgenlerinin çekilmesidir. Bu röntgenlerde kemikte hasarlanma ve tipik periost reaksiyonu karşımıza çıkar. Yapılacak en önemli tetkik tüm kemiğin ilaçlı manyetik rezonans (MR) görüntülemesidir. Tümörün kemik içindeki yayılımı, yumuşak doku komponentinin durumu, damar ve sinirlerle olan ilişkisi çok iyi şekilde anlaşılır. Tümörün vücutta yayılımının değerlendirilmesi içim PET/BT, akciğer tomografisi, kemik sintigrafisi mutlaka yapılmalıdır.

Asıl tanı kitleden yapılacak örnekleme yani biyopsi ile konulur. Sıklıkla iyi planlanan iğne biyopsileri yeterlidir ve açık biyopsiye gerek kalmaz. Deneyimli patoloji ekibi alınan biyopsi örneklerini özel boyalarla boyar ve gerektiği durumlarda tümörün genetik incelemesini yaparak tanı koyulur.

Ewing sarkom nasıl tedavi edilir?

Ewing sarkom kemoterapi ve radyoterapiye genellikle çok iyi yanıt veren bir tümördür. Gerekli incelemeler yapıldıktan ve evreleme netleştirildikten sonra tedaviye kemoterapi ile başlanır. Neoadjuvan kemoterapi gerilen bu dönem birkaç ay sürer. Amaç tümörün küçültülmesi ve kan yoluyla gezen tümör hücrelerinin öldürülmesidir. Bu kemoterapi dönemi sonunda tümörün yanıtı tekrar grafi, MR ve PET/BT ile değerlendirilir. Uygun yanıtın alındığı hastalarda cerrahi uygulanarak tümörlü alan çıkarılmalıdır. Tümörün yerleşimi, boyutu, hastanın yaşına göre alınan kemik protez ile değiştirilebilir veya biyoloji rekonstrüksiyon adı verilen yöntem ile tümörden arındırılarak bacaktan alınacak damarlı kemik ile birlikte yerine yerleştirilir.

Cerrahinin yaralarının iyileşmesini takiben adjuvan tedavi adı verilen tekrar bir kemoterapi süreci başlar. Gerektiği durumlarda tümörün küçültülmesi için ışın tedavisine başvurulabilir.