Obezite cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerin farkları nelerdir?
Obezite cerrahi tedavisinde kullanılan yöntemlerin farkları nelerdir?

Tüp mide

Tüp mide işlemi halk arasında “mide küçültme ameliyatı” olarak bilinir. Tüp mide ameliyatı sırasında mide, muz gibi uzun, ince bir tüp haline gelir. Midenin yüzde 80’i eksize edilir ve laparoskopik olarak yani kapalı cerrahi yaklaşımla çıkarılır. Bu nedenle midenin besin alımı kısıtlanır. Ayrıca tüp mide ameliyatı çok düşük seviyelerde de olsa gıda emilimini azaltma etkisine sahiptir. Tüp mide ameliyatı olan hastalarda iştah azalması, kilo vermeden de insülin direnci kırılmasına yardımcı olur. İşlem ortalama bir buçuk saatte tamamlanır. Tüp mide ameliyatı sonrası midenin çıkış ve giriş kısımları korunduğu ve sindirim sisteminin devamlılığı sağlandığı için risk düşüktür.

Tüp mide ameliyatı kimlere yapılabilir?

· Morbid obez tanısı alan kişiler

· Şişmanlığa bağlı tip 2 şeker hastalığı, hipertansiyon, uyku apnesi sorunları yaşayanlar

· Metabolizma bozukluğu yaşayan kişiler

Tüp mide ameliyatı 18-65 yaş arası kişiler için uygun prosedürlerdendir. Kişinin mide ameliyatı için iyi bir aday olabilmesi için Dünya Sağlık Örgütü tarafından belirlenen Vücut Kitle İndeksi (VKİ) değerinin 35 ve üzeri olması gerekmektedir. 18 yaşından küçükler için obezite düzeyi önemlidir. Ebeveyn onayı ve doktor kararı sonucu hasta uygun görülürse işlem uygulanabilir.

Tüp mide ameliyatı sonrası tekrar kilo kazanımı yaklaşık yüzde 15’tir. Ameliyata rağmen tekrar morbid obez olma ihtimali yüzde 5-10’dur. Bu nedenle tüp mide ameliyatı olan hastalarda kilo alımını önlemek için hastaların uzmanlar tarafından yakın takibi önemlidir.

Mide Bypass

Gastrik bypass ameliyatı olarak da bilinen mide bypass; obezite cerrahisinde en çok tercih edilen cerrahi işlemlerden biridir. Bu işlem ile mide hacmi küçülse de ince bağırsaktan geçen yol kısaldığı için besinlerin emilimi de azalır. Midenin başladığı kısım diğerlerinden ayrılarak yaklaşık 30-50 cc bırakılır. İnce bağırsağın bir kısmı da bypass edilerek yeni oluşan küçük mideye bağlanır. Bu sayede hastalar çok daha küçük porsiyon boyutları ile hızlı bir şekilde tokluğa ulaşabilirler.

Aynı zamanda yüksek kalorili gıdaların çoğunun emilimini engeller. Bu yöntem ile etkili ve kalıcı kilo kaybı sağlanabilir. Hacim kısıtlama prosedürlerine benzer şekilde, yeni mide poşundaki azalma nedeniyle hastalar daha küçük bir bölümle hızlı bir şekilde doygunluk hissedebilirler. Gastrik bypass ameliyatı, kontrolsüz tip 2 diyabetli hastaların cerrahi yönetiminde olumlu sonuçlar gözlenir. Uygulama sonrası hastalar hastanede 4-6 gün gözlem altında tutulur.

İlk yıl obezite cerrahlarının yanı sıra endokrinologlar, psikiyatristler ve beslenme uzmanları da yakından takip edilmesi gerekir. Kilo kaybı kademeli olarak en hızlı ilk aylarda olmak üzere gerçekleşir. Maksimum kilo kaybı için bir buçuk – iki yıl gerekebilir. Fazla kilonun yüzde 70-80’i bu süre içerisinde kaybedilir.

Tüp mide mi bide bypass mı?

Gastrik bypass ameliyatının yapılma sıklığı giderek azalmaktadır. Yapılan çalışmalar bypass ile tüp mide arasında birbirine üstünlük açısından anlamlı bir farklılığın olmadığını ortaya koymaktadır. Ancak gerek teknik ve gerekse ameliyat sonrası süreçte yaşanabilecek sorunlardan dolayı tüp mide ameliyatı daha fazla tercih edilmektedir. İki operasyon arasındaki farkları özetle şu şekilde belirtebiliriz.

1. Gastrik bypass ameliyatında mide ve incebarsakların başlangıç bölümü gıda girişine kapalı olduğundan hastalar ömür boyu vitamin ve mineral takviyesi almak zorundadır.

2. Gastrik baypas ta mide çıkarılmayıp yerinde bırakılır. Ancak endoskopik işlemlere kapalı bir alandır. Yani basit bir endoskopik işlem bile yapılması mümkün değildir.

3. Aşırı kilo kaybı oluşturma riski tüp mideye göre çok daha fazladır.

4. Tekrar kilo alımı durumuda veya ameliyat sonrası oluşabilecek her hangi bir komplikasyon durumunda hastanın düzeltilme şansı neredeyse imkansızdır.

Teknik olarak daha zor olan ve koplikasyon riskininde daha yüksek olduğu mide bypas ameliyatının , tüp mideye karşı belirgin üstünlüğünün olmaması sebebiyle obez hastalarda ilk öncelik olarak tüp mide ameliyatı kullanılmaktadır.