Yetişkinler için ideal uyku süresi belirlendi
Yetişkinler için ideal uyku süresi belirlendi

Yeni araştırmalarda bilim insanları; dikkat etme, hatırlama ve yeni şeyler öğrenme, sorunları çözme ve karar verme yeteneğinin azalmasıyla ilişkili yetersiz ve aşırı uyku ile yaklaşık yedi saatlik uykunun ideal gece dinlenmesi olduğunu buldu. Yedi saatlik uykunun daha iyi zihinsel sağlıkla bağlantılı olduğu, daha uzun veya daha kısa süre uyuduklarını bildiren kişilerde daha fazla anksiyete ve depresyon belirtileri ve daha kötü genel refah ile bağlantılı olduğu bulundu.

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nden sinirbilimci Yuzhu Li ve Cambridge Üniversitesi’nden psikiyatri araştırmacısı Barbara Sahakian liderliğindeki ekip, İngiltere Biobank çalışmasının bir parçası olarak yaşları 38-73 olan 498.277 katılımcının verilerini inceledi. Çalışma, Hakemli bilimsel dergi Nature Aging’de yayımlandı. Makalede çok az veya çok fazla uyumanın dikkat eksikliği, hatırlama ve öğrenme güçlüğü, karar verme yeteneğinin azalması vb. sorunlarla ilişkili olduğu ifade edildi.

Katılımcıların yaklaşık 48.500’üne ayrıca beyin görüntüleme uygulandı ve yaklaşık 157.000 katılımcı çevrimiçi bir ruh sağlığı anketi takibini tamamladı. Tüm bu veri noktaları, insanların uyku miktarının zihinsel ve beyin sağlıklarının diğer yönleriyle nasıl ilişkili olduğuna dair oldukça kapsamlı bir görüş sağlamak için bir araya geldi.

Araştırmacılar yeni makalelerinde “Uyku arasında, optimal uyku süresi olarak yaklaşık yedi saat ile genetik ve bilişsel faktörler, beyin yapısı ve zihinsel sağlık arasında doğrusal olmayan bir ilişki belirledik. Longitudinal analiz, hem yetersiz hem de aşırı uyku süresinin, takipte bilişsel düşüşle önemli ölçüde ilişkili olduğunu ortaya koydu.” dedi.

Çin’deki Fudan Üniversitesi’nde profesör olan Jianfeng Feng, Nature Aging adlı bilimsel dergide yayınlanan çalışma için yaptığı açıklamada “Çok az veya çok fazla uykunun bilişsel sorunlara yol açtığını kesin olarak söyleyemesek de, bireyleri daha uzun bir süre boyunca inceleyen analizimiz bu fikri destekliyor gibi görünüyor. Ancak yaşlı insanların daha az uykuya sahip olmasının nedenleri, genetik yapımızın ve beynimizin yapısının bir kombinasyonundan etkilenen karmaşık görünüyor.” dedi.

Çin ve Birleşik Krallık’tan araştırmacılar, uzun vadeli, hükümet destekli bir sağlık araştırması olan UK Biobank’ın bir parçası olan 38 ila 73 yaşları arasındaki yaklaşık 500.000 yetişkinin verilerini analiz etti. Katılımcılara uyku düzenleri, zihinsel sağlıkları ve esenlikleri soruldu ve bir dizi bilişsel teste katıldılar. Çalışma katılımcılarının yaklaşık 40.000’i için beyin görüntüleme ve genetik veriler mevcuttu.

Daha önce yapılan araştırmalarda, uykuya dalmakta ciddi güçlük çeken ve sık sık gece uyanmaları yaşayan yaşlı yetişkinlerin demans geliştirme veya herhangi bir nedenden erken ölme riskinin yüksek olduğunu ve gece altı saatten az uyumanın kardiyovasküler hastalık ile bağlantılı olduğunu bulunmuştu.